Căn hộ cao cấp, căn hộ thương giaBy 1/25/2015Logo canhothuonggia.com
canhothuonggia.com
  • Phone Number
  • 090 8 279 259
  • TP Hồ Chí Minh
  • Việt Nam

Bản quyền thương hiệu

Bản quyền thương hiệu

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1108 | Cật nhập lần cuối: 10/20/2019 12:35:33 AM | RSS

THƯƠNG HIỆU canhothuonggia.com

Mọi hành vi sao chép, làm giả, sử dụng trái phép toàn bộ hoặc một phần các yếu tố chính của nhãn hiệu đang được cấp văn bằng bảo hộ bao gồm:

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng kí kèm theo nhãn hiệu canhothuonggia.com

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng kí kèm theo nhãn hiệu canhothuonggia.com, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.

- Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu canhothuonggia.com, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.

- Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu canhothuonggia.com hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu canhothuonggia.com cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu canhothuonggia.com, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với nhãn hiệu của chúng tôi.

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN